om

Sing Hare Krishna and be happy!

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE

HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE


The

Hare Krishna Revival Movement


- restoring the Hare Krishna Movement ISKCON

-giving spiritual solutions for a global world

- in Finland since 1996Sri Sri Radha-Krishna, The Divine couple

Sri Krishna

Caitanya

Prabhu Nityananda

Sri Advaita Gadadhara

Srivasadi

Gaura Bhakta Vrinda

-nama om

vishnu padaya

krishna presthaya

bhutale

srimate bhaktivedanta

swamin iti namine-

Lord Caitanya appeared in Bengal, India, in 1486. He introduced the Hare Krishna mantra and predicted spiritual revolution to be spread to every town and village troughout the world.

Hare Krishna

Hare Krishna

Krishna Krishna

Hare Hare


Hare Rama

Hare Rama

Rama Rama

Hare Hare

-namas te

sarasvate deve

gaura vani pracarine

nirvisesa sunyavadi

pascatya

desa tarine-

His Divine Grace A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896 - 1977), founder of the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) in New York 1965. Prabhupada is our spiritual master and our current link to Krishna. This means he is the sole initiating (diksha) Guru for all Hare Krishna Movement, and he is also the instructing (siksha) Guru.


"As far as my blessing is concerned, it does not require my physical presence. If you are chanting Hare Krishna there, and following my instructions, reading my books, taking only Krishna prasadam etc., then there is no question of your not receiving the blessings of Lord Caitanya, whose mission I am humbly trying to push on." -Srila Prabhupada 30.06.1974   

The Hare Krishna Revival Movement in Finland and the bookstore Café Gopala


This is the Hare Krishna Revival Movement in Finland's homepage and the bookstore Café Gopala, the former milkstore (MM Maitokeskus) situated in the town of Hanko, where the revival in Finland started in 1996, on the same year as Srila Prabhupada's 100th Anniversery. At that time, we still did some co-operation with the non-ritviks of ISKCON, simply because there was no other choice. There was no internet at that time.

Café Gopala was put up in Fredshuset (the house of Peace) between 1996 and 1997 with the purpose to glorify Srila Prabhupada, giving spiritual solutions to a global world.

Dedicated to restore Srila Prabhupada's Hare Krishna Movement. The local newspaper HangonLehti in October 1995.

The regional newspaper Västra Nyland reports from Café Gopala's grand opening in May 1996. Café Gopala was visited by local politicans, artists, friends and neighbours. The project was well reviewed by the media.

Layout by HanData

The harm bogus devotees have caused can be seen in the Hare Krishna Movements's bad reputation. The situation here in Finland is not really as bad as in other countries, but still crucial. Since then, sincere followers of Srila Prabhupada are banned from the temples while paedophiles and criminals are allowed to participate in daily activities...This is a most severe offense against Srila Prabhupada and his followers, and it is also depriving human rights and our freedom to express spiritual life.

Srila Prabhupada's instruction regarding building independent temples was succesfully managed by me, Harinamananda, and my family living upstairs. 

Café Gopala appears in the Hare Krishna World newspaper in late 1996.

Café Gopala situated in the town of Hanko in Southernmost Finland, providing Srila Prabhupada's books in Swedish, Finnish, English and Russian.

The aim of the Hare Krishna Revival Movement is to inform devotees around the world about the situation in ISKCON regarding our most basic topic: the real guru Srila Prabhupada and how to re-unite behind him.


Café Gopala is continuing doing service to Srila Prabhupada and the Hare Krishna Movement through this website

www.iskconirmfinland.seThe real Hare Krishna Movement is not a sect.


SUOMEKSI (Finnish summary)

Tuntuu sekä oudolta että ikävältä, että Suomen Helsingin temppelissä palvellaan edelleen ei-hyväksyttyjä henkisiä opettajia. Tämä kun jo pitkään ja varsin hyvin tiedämme ISKCON:in nimessä tehdyt väärrennökset. Nyt on joka tapauksessa tullut se aika jolloin selityksiä ei auta. ISKCON kuuluu ehdottomasti Srila Prabhupadalle ja hänen oppilaille!


Srila Prabhupada on ja pysyy linkkimme Krishnaan. Tämä tarkoittaa että Helsingin temppeli pitäisi pikaisesti hyväksyä Srila Prabhupada Krishna-liikkeen henkisenä opettajana ja noudattaa Prabhupada toimintaohjeita vihkimisestä: vihkiminen oppilasketjuun tehdään Srila Prabhupadalle. (Eikä missään tapauksessa GBC:n n.s voted-in guruihin !)


Srila Prabhupadan toimintaohjeet mainitaan selvästi heinäkuun 1977:n kirjeessä, jonka mukaan ISKCON:in jäsenet kuuluvat Srila Prabhupadalle.


Revival Movement on ISKCON:in säsällä toimiva liike.


Revival Movement jatkaa toiminnansa niin kauan kun on tarpeen.


SVENSKA (Swedish summary)

Pilgrimage and Japa walk in Hanko, the southernmost Finland.

http://tourism.hanko.fi/en/

Det sägs att glömskan är mänsklighetens värsta fiende. Vi glömmer lätt att ställa frågan vad egentlig frihet innebär. Temat för Frihetsmonumentet borde därför vara att uppmärksamma möjligheten att fritt kunna välja mellan materiellt och icke-materiellt (andligt) liv, dvs att varje dag påminnas om friheten att välja förhållningssätt och livsstil.


Dagens krig borde inte få utkämpas mellan nationer, religioner eller ekonomier. Tanken på att återställa frihetsmonumentet som det såg ut år 1918 är därför föråldrad om man inte samtidigt utvecklar frihetsbegreppet. För att förstå verklig frihet behöver vi modigt ta en del strider med oss själva till att börja med. Hastigheten med vilken man gör sina framsteg på självförverklighetens väg är den enda parameter som i grund och botten skiljer oss åt, så varför ställa till med krig som dödar varandra?


Som jag ser det, och detta är min vision: den tvåspråkiga text som skrevs in år 1960 är bra som den är: - FÖR VÅR FRIHET och med föreslagen komplettering: ATT VÄLJA KRISHNA, GUDS HELIGA NAMN OCH KÄRLEK- . Gärna med en engelsk översättning högre upp: - FOR OUR FREEDOM TO CHOOSE KRISHNA, THE HOLY NAME OF GOD AND LOVE-. Samma på arabiska, ryska och eventuellt med flera språk. Använd gärna monumentets alla 4 sidor. Detta skulle profilera Hangös ansvarstagande för fred och frihet både internationellt och historiskt!


Överst på monumentet ser jag en granitskulptur föreställande Radha-Krishna, förenade i gudomlig kärlek och tidlös visdom. En skulptur fylld av kunskap, skönhet, rikedom och styrka.


De nya texterna tillsammans med skulpturen skulle betyda ett helt nytt kapitel för Hangö och för världen. En global fredsrörelse har startats. Vi behöver inte ta bort någonting, bara lägga till Krishna.


Om någon läsare tycker förslaget låter alltför esoteriskt så kan den som vill inhämta mer information av undertecknad. Den vediska kulturen skulle kunna bidra till många fler verksamheter, även här i Hangö.Henrik H. Dahlström

Café Gopala

Mycket har hänt i Krishna-rörelsen sedan Srila Prabhupadas fysiska bortgång år 1977.  Med över 40 års facit i hand kan vi dock lugnt bekräfta att Prabhupada, till skillnad från allsköns babas och båg, framstår som den enda riktigt äkta gurun. Faktum är att det är Prabhupada, som fortsätter ge oss Krishna. Till detta krävs att man uppriktigt följer Prabhupadas instruktioner och råd beskrivna i hans böcker, mantran och sånger. Srila Prabhupada är därmed vår tids största andliga ledare.


Hare Krishna Revival Movement grundades i syfte att återuppta Srila Prabhupadas arbete efter det att krishnarörelsen ISKCON tagits över av ledare med helt andra och destruktiva tankar. Dessa bogusledare och deras supporters borde numera inte tillåtas ha någonting alls med ISKCON att göra, men ändå säger  bogusarna sig representera just ISKCON...


Hare Krishna Revival Movement samarbetar med individer och grupper världen över för att medvetandegöra den avgörande skillnaden mellan bogusrörelsens sekterism och krishnarörelsen ISKCON som den är. Mycket av kontakterna sker via Facebook där det vid det här laget finns en uppsjö sidor att välja mellan. Det gemensamma målet är att återetablera Srila Prabhupadas världsrörelse för Krishna-medvetande, det sanna och mest effektiva fredskonceptet i Kali Yuga (missämjans och hyckleriets tidsålder).
PUBLICATIONS

The Magazine Back To Prabhupada (BTP), made in London, England since 2003. Please visit the Hare Krishna Revival Movement's international website to order your free copy!

www.iskconirm.com

Krishna-Den Högsta Kärleken

Folder printed in Järna, Sweden, in April 2006:

The Café Gopala Booklet. Contains 8 pages about Krishna consiousness and Bhakti-Yoga. Also serves as a reminder for the temple presidents to conduct ritvik. Printed in Järna, Sweden, in July 2016:

The southermost tip of Finland: Hanko (fi)/ Hangö (swe)/Gangut(ru)

Contacts:

Henrik Harinamananda Dahlström

The Hare Krishna Revival Movement in Finland

2009

updated: December 2, 2019. 
 
 
 

Srila Prabhupada travelled from Calcutta on August 13 1965 and reached New York on September 19. His ship Jaladuta 3 was built in 1959 and scrapped at the Koverhar steel company in Hanko in      1983.


Background Music: My Sweet Lord by the late George Harrison (from The Beatles).  He was a dedicated follower of Srila Prabhupada's Hare Krishna Movement. His music is still being played in every ISKCON temple all over the world during morning ceremony. Harrison never accepted the bogus movement. He dedicated another of his songs "Here Comes The Sun" exclusively for Srila Prabhupada.Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.


                                           2009

Copyright © All Rights Reserved